Hoppa till sidans innehåll

Våra kartor


L-100-IF Kartor

 

1. Långhundra (C392) 


Skala 1:15000, Ekv. 2,5 m, Tryckår 1995.
Terrängtyp: Skogsmark med inslag av hällmark och sankmarker. Kulturmark, med åkrar, hagar, stigar och gårdar, främst i södra och västra delen.
Kupering: Svagt till måttligt kuperad terräng. Detaljrik hällmark.
Framkomlighet: God framkomlighet. Vegetationen består av barrskog av varierande ålder. God sikt. Ett mindre antal områden med tät skog är markerade på kartan.
Övrigt: Lämplig utgångspunkt är Långhundra, vid väg 77 i södra kartkanten, eller längs väg 273 i östra kanten. Sommartid finns många betande kor i SV delen av kartan. Visa hänsyn!
Använd för: L-100-Dubbeln 1995. Även lämplig karta för natt-OL.

 

2. Gredelby (C396) 


Skala 1:10000, Ekv 2,5 m, Tryckår 1995.
Terrängtyp: Kulturmark och skogsmark med många stigar. Typiskt närområde.
Kupering: Svagt kuperad terräng.
Framkomlighet: I huvudsak god framkomlighet. Vegetationen består av barrskog och blandskog av varierande ålder. Områden med tät ungskog är markerade på kartan.
Övrigt: Lämplig utgångspunkt är Staffansgården (i korsningen Staffansv./Häradsv.) i kartans södra del, samt Skidstugan (vid elljusspåret) mitt på kartan.
Använd för: bl.a. Natt-DM 1996. Många mindre tävlingar, KM, osv. Även lämplig för natt och skidO.

 

3. Knivsta (C434) 

 

Skala 1:10000, Ekv. 2,5 m, Tryckår 1998.
Terrängtyp: Kulturmark och skogsmark med många stigar. Typiskt närområde.
Kupering: Svagt till måttligt kuperad terräng. Några branta sluttningar.
Framkomlighet: I huvudsak god framkomlighet. Vegetationen består av barrskog av varierande ålder. Områden med nygallrad skog och taggbusksnår förekommer.
Övrigt: Lämplig utgångspunkt är Ängbyskolan (mellan Östra och Västra Ängby) mitt på kartan, samt Reningsverket i kartans sydöstra del. Mindre än 1 km till Staffansgården

Använd för:
Området använt vid L-100-Dubbeln 1991. Även lämplig karta för natt-OL.

 

 

4. Forsby 

 

Skala 1:15000, Ekv. 2,5 m, Tryckår 1996.
Terrängtyp: Två större partier med skogsmark kringgärdade av kulturmark. Det norra partiet täcks även av
KNIVSTA SYDVÄST. För det södra, större partiet gäller: Skogsmark med inslag av kulturmark. Planbilden består av vägar, stigar, diken och sankmarker.
Kupering: Svagt kuperad terräng. Mjukt rundade höjder.
Framkomlighet: I huvudsak god framkomlighet. Vegetationen består av barrskog av varierande ålder. God sikt. Snabblöpt, utom de områden som är markerade med grönt samt vissa hyggen.
Övrigt: Lämplig utgångspunkt är vägen vid Forsby, mitt på kartan.
Använd för: L-100-Dubbeln 1996. Även lämplig karta för natt-OL.

 

5a. Stenby (C427-1) 


Skala 1:10000, Ekv. 2,5 m, Tryckår 1998.
Terrängtyp: Skogsmark och vildmark med inslag av hällmark och sankmarker. Inslag av kulturmark, främst i öster, med åkrar, hagar, planteringar och kraftledningar.
Kupering: Måttligt kuperad terräng. Detaljrik hällmark.
Framkomlighet: I huvudsak god framkomlighet. Vegetationen består av barrskog av varierande ålder. God sikt. Ett antal områden med tät skog runt kärnområdet är markerade på kartan. Partier med stenig terräng finns i norra och västra delen av området.
Övrigt: Lämplig utgångspunkt är Stenevi IP i södra delen av kartan. Sommartid finns rikligt med betande kor, speciellt i östra kanten av kartan.
Använd för: L-100-Dubbeln 1997 och L-100-Sprinten 1998.

 

5b. Stenby (C427) 


Skala 1:15 000, Ekv. 2,5 m, Tryckår 1997
Terrängtyp: Samma område som STENBY (C427-1) ovan, plus ett område norrut bestående av skogsmark med ett par skogsbilvägar och ett flertal sankmarker.
Kupering: Svagt till måttligt kuperad terräng. Ett större område med detaljrik hällmark i sydväst.
Framkomligh: I huvudsak god framkomlighet. Vegetationen består av barrskog av varierande ålder. God sikt. Ett antal områden med tät skog är markerade på kartan. Större och mindre partier med stenig terräng förekommer.
Övrigt: Se STENBY (C427-1).
Använd för: L-100-Dubbeln 1997.

 

6. Skalleberg 

 

Skala 1:10000 och 1:15000, Ekv. 2,5 m, Beräknas klar 1999.
Terrängtyp: Skogsmark med större och mindre sankmarker. Inslag av hällmark och kulturmark. Glest nät av stigar och skogsbilvägar.
Kupering: Svagt kuperad terräng. Flera områden med detaljrik hällmark. Rullstensås i NÖ delen.
Framkomligh: I huvudsak god framkomlighet. Vegetationen består av barrskog av varierande ålder. Partier med stenig terräng förekommer.
Övrigt: Reservområde för 5-dagars 2001. Samprod. med Sigtuna OK. L-100 IF 67%, Sigtuna OK 33%.
Används för: L-100-Dubbeln 1999? Träningsområde på 5-dagars 2001?

 

Några andra kartor runt Knivsta, ej med på översikten.

  

Knivsta-kartan (C300) 


Skala 1:10 000, Ekv. 2,5 m, Tryckår 1989
Terrängtyp: Kombination av Gredelby (C396) och Knivsta (C434).
Kupering: - " -
Framkomlighet: - " -
Övrigt: Lämpliga utgångspunkter: Se Gredelby (C396) och Knivsta (C434).
Använd för: Lämplig för samhälls-OL,tex från Staffansgården

 

 

Knivsta Sydväst 

 

Skala 1:15 000, Ekv. 2,5 m, Tryckår 1991
Terrängtyp: Tre partier med skogsmark kringgärdade av kulturmark.
Kupering: Svagt till måttligt kuperad terräng. Flera branta sluttningar.
Framkomlighet: I huvudsak god framkomlighet, utom under juni-september då framkomligheten är nedsatt pga sly och gräs. Vegetationen består av barrskog av varierande ålder. Tät ungskog är markerad med grönt på kartan och områden med sly och gräs är oftast markerade som hyggen. Ett antal nya hyggen har tillkommit efter tryckningen av kartan.
Övrigt: Lämplig utgångspunkt är Sporthallen/Reningsverket i kartans norra del samt längs vägen till Forsby i sydöstra hörnet. Mindre än 1 km till Staffansgården 

Använd för:
L-100-Dubbeln flera gånger.

 

  Långhundra Stenby 5b. Stenby 6. Skalleberg 2. Gredelby 4. Forsby 3. Knivsta

 

Uppdaterad: 08 JUN 2016 06:55
Skribent: Anders Åberg

Tävlingskalender och anmälan till tävlingar:

Eventor

Hyr Staffansgården!

Staffansgården

För fest och aktiviteter,
centralt i Knivsta.

mbh Maskinuthyrning

Ullmax-försäljning!

Funktionskläder i hög kvalitet! Köp själv! Sälj till släkt och vänner, så tjänar klubben en del! Läs mer

 Ullmax-logo

sponsra

Postadress:
Långhundra IF - Orientering
Jacobsson, Vickeby 52
74190 Knivsta

Besöksadress:
Vickeby 52
74190 Knivsta

Kontakt:
Tel: 0722-223975
E-post: This is a mailto link

Se all info