Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte

25 FEB 2013 10:25
Med dagordning OBS! NY PUNKT nr.13

  • Uppdaterad: 17 NOV 2013 15:29

KALLELSE TILL

LÅNGHUNDRA IF:s ÅRSMÖTE

FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012

 

Tid: Onsdag den 20 mars, kl 19.

Plats: Staffansgården

 

Till ackompanjemang av kaffe/te, tårta mm serverar vi följande dagordning.

 

Dagordning

1.     Mötets öppnande

2.     Fastställande av röstlängd

3.     Prövning av kallelseåtgärder

4.     Fastställande av dagordning

5.     Val av mötesordförande

6.     Val av mötessekreterare

7.     Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet

8.     Styrelsens verksamhetsberättelse

9.     Verksamhetsårets resultat och balansräkning

10.                   Revisionsberättelse

11.                   Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

12.                   Fastställande av

a.     Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

b.     Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

c.      Tävlingsavgift för kommande verksamhetsår

d.     Budget för kommande verksamhetsår

13. Stadgeändring enligt §2.2.

14.     Val av styrelseordförande, sekreterare och kassör 

15.     Val av kommittéernas styrelserepresentanter

16.            Val av styrelsesuppleanter

17.            Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

18.            Val av valberedning

19.            Val av övriga funktionärer 

20.    80-årsjubileum 2013

21.    Behandling av frågor och förslag som väckts av styrelsen, eller       som lämnats till styrelsen senast tre veckor före mötet             

22.    Övriga frågor           

23.  Mötets avslutande

 

VARMT VÄLKOMNA

Skribent: Joakim Wigertz

Tävlingskalender och anmälan till tävlingar:


Hyr Staffansgården!

För aktiviteter centralt i Knivsta. 

 Ullmax-försäljning!
Funktionskläder i hög kvalitet. Köp själv! Sälj till släkt och vänner! Så tjänar klubben en del.

 

Postadress:
Långhundra IF - Orientering
Jacobsson, Vickeby 52
74190 Knivsta

Besöksadress:
Vickeby 52
74190 Knivsta

Kontakt:
Tel: 018342260
E-post: This is a mailto link

Se all info