Långhundradubbeln

Långhundradubbeln

L-100 IF har i många år arrangerat en större, årlig nationell tävling en lördag-söndag i augusti, nämligen L-100-dubbeln. Det tänker vi fortsätta med. Vi har en stor och erfaren kader av hjälpsamma funktionärer som hjälper till.

L-100-dubbeln 2023

Se Eventor för mer information om L-100-dubbeln 2023.

Långhundradubbeln Medel

Långhundradubbeln Lång