Anmälan till tävling

Anmälan till tävling

Du anmäler dig själv via Eventor, Svenska Orienteringsförbundets centrala IT-system.

 1. Öppna http://eventor.orientering.se/
 2. Logga in.
 3. Öppna Tävlingskalender
 4. Välj tidsperiod samt Visningstyp, Tävlingstyp, Gren och Område i menyerna
 5. Bocka för de tävlingar du vill springa
 6. Klicka på Anmälan längst ner på sidan
 7. Bekräfta anmälan genom att kontrollera klass och numret på din stämpelbricka (SI-pinne)

Se sidan om användarkonton och inloggning för utförligare information om hur man loggar in i Eventor.

Anmälningsavgifter

Avgiften för att delta i en orienteringstävling varierar en del, men normalt rör det sig om ca 50-65 kr för ungdomar, 150-170 kr för elit (ifall sådan klass finns) och 100-130 kr för övriga.  Dessa avgifter gäller om man föranmält sig till en tävling (ca en och en halv till två veckor innan). Oftast går det också att anmäla sig fram till några dagar innan, men då brukar avgiften vara förhöjd med 50%. 

L-100 IF betalar in anmälningsavgifterna till arrangörerna, men du betalar i efterhand en del själv enligt nedan. Du som tävlat får faktura från föreningen en gång om året för din del av anmälningsavgifterna. 

Normalt för tävling
 • Ungdom, - 20 år: Ingen avgift (föreningen betalar hela avgiften)
 • Vuxen, 21 år - :   50 % betalas av löparen
Sommartävlingar (normalt juni-juli)
 • Ungdom, -20 år:  Anmälningsavgift som överstiger normal avgift (föreningen betalar resten). Dock ej O-Ringen där löparen betalar hela avgiften.
 • Vuxen,  21 år – :  Hela avgiften betalas av löparen.
Efteranmälningar

Efteranmälningstillägget betalas alltid av löparen oavsett ålder.

Ej start
 • Ungdom, - 20 år: Hela avgiften betalas av löparen, utöver en summa motsvarande 1,5 avgift som föreningen betalar.
 • Vuxen, 21 år – :  Hela avgiften betalas av löparen.