Styrelsen

Styrelsens arbete dokumenteras med protokoll tillgängliga för alla inloggade medlemmar och finns att finna här: https://www.langhundraif.net/Dokument/

Hela styrelsen kan nås på: styrelsen@langhundraif.net

Sven Wigertz
Sven Wigertz
Ordförande

Patrik Servin
Patrik Servin
Kassör

Katarina Bengtsson
Katarina Bengtsson
Sekreterare

Ungdomsledare

Peter Hambäck
Peter Hambäck
Sammankallande Kart & Arrangemangskommitten

Mats Warvelin
Mats Warvelin
Sammankallande Orienteringskommitten

Styrelsemedlem, Ungdomsledare

Isabelle Rönnkvist
Isabelle Rönnkvist
Styrelsesuppleant

Ungdomsledare

Fredrik Nilsson
Fredrik Nilsson
Styrelsesuppleant

Ungdomsledare