Orienteringskommittén

Orienteringskommittén ansvarar för träningsverksamhet i alla åldersgrupper, planerar och genomför läger- och tävlingsresor samt tar ut lag till stafetter.

Mats Warvelin
Mats Warvelin
Sammankallande Orienteringskommitten

Styrelsemedlem, Ungdomsledare

Klas Birgersson
Klas Birgersson

Katarina Bengtsson
Katarina Bengtsson
Sekreterare

Ungdomsledare

Fredrik Nilsson
Fredrik Nilsson
Styrelsesuppleant

Ungdomsledare

Emelie Agnedal
Emelie Agnedal

Ungdomsledare

John Solbreck
John Solbreck

Ungdomsledare

Isabelle Rönnkvist
Isabelle Rönnkvist
Styrelsesuppleant

Ungdomsledare

Markus Nordén
Markus Nordén

Ungdomsledare