Barn & Ungdomar

Långhundra IF har en ungdomsgrupp för barn och ungdomar från nybörjare upp till orange nivå. På träningarna genomför vi vissa moment tillsammans och vissa moment uppdelade i nivåanpassade grupper.

Vi ser gärna engagerade föräldrar som stöttar sina barn och ungdomar och varför inte fräschar upp sina egna kunskaper från skoltiden? En bra start är att läsa vår informationsfolder Konsten att bli en orienteringsförälder som ger en introduktion till sporten och även beskriver lite mer om orientering.

Ungdomar på violett nivå och uppåt tränar tillsammans med vår junior och seniorgrupp.

Information om tid och plats för alla våra träningar finns på sidan om våra träningar.

Kontakta Markus Nordén, Markus.Norden@gmail.com, om du vill prova på att träna med vår ungdomsgrupp.

Välkommen!

 

Ledare:

Markus Nordén
Markus Nordén

Ungdomsledare

Emelie Agnedal
Emelie Agnedal

Ungdomsledare

John Solbreck
John Solbreck

Ungdomsledare

Katarina Bengtsson
Katarina Bengtsson
Sekreterare

Ungdomsledare

Isabelle Rönnkvist
Isabelle Rönnkvist
Styrelsesuppleant

Ungdomsledare

Klas Birgersson
Klas Birgersson

Fredrik Nilsson
Fredrik Nilsson
Styrelsesuppleant

Ungdomsledare

Mats Warvelin
Mats Warvelin
Sammankallande Orienteringskommitten

Styrelsemedlem, Ungdomsledare