Medlemskommittén

Medlemskommittén har som mål att göra livet lättare och roligare för L-100 IF:s  medlemmar. Ansvarsområdena gäller information av olika slag till medlemmarna, att initiera/genomföra trivselaktiviteter, att tillhandahålla klubbkläder, erbjuda och administrera utbildningar samt att sköta den allmänna medlemsadministrationen.

Katarina Bengtsson
Katarina Bengtsson
Sekreterare

Ungdomsledare

Ingela Alness
Ingela Alness

Johanna Weiss
Johanna Weiss

Markus Nordén
Markus Nordén

Ungdomsledare