Medlemskommittén

Medlemskommittén har som mål att göra livet lättare och roligare för L-100 IF:s  medlemmar. Ansvarsområdena gäller information av olika slag till medlemmarna, att initiera/genomföra trivselaktiviteter, att tillhandahålla klubbkläder, erbjuda och administrera utbildningar samt att sköta den allmänna medlemsadministrationen.