Samåknings- och resepolicy

Värdetävlingar

  • Resor till SM-tävlingar: Till startande och en ledare betalar föreningens reseersättning med 5 kr/mil oavsett färdmedel, samt logiersättning med 250 kr/natt.
  • Resor till övriga värdetävlingar (Swedish League, Elitserie, o.dyl.): Till juniorer, seniorer och en ledare betalar föreningen reseersättning med 5 kr/mil oavsett färdmedel, samt logiersättning med 150 kr/natt.

Läger och särskilda aktiviteter

Avgift för deltagande och resa tas ut efter det budgetutrymme som finns. Anges i inbjudan.

Övriga resor

...till vanliga tävlingar, träningar och övriga föreningsaktiviteter:

Samåk när det passar!

Föreningen rekommenderar då att alla i bilen delar på kostnaden 20 kr/mil, vilket betalas till bilens ägare.