Uttagningsprinciper

Uttagning sker framförallt till stafetter. Ibland är det konkurrens om platserna och ibland inte. Inriktningen är också lite olika för juniorer och seniorer jämfört med ungdomar och i viss mån äldre tävlingsklasser. Så här brukar vi göra:

Uttagningsansvarig

Uttagningsansvarig. tar upp intresseanmälningar och anmäler lagen till stafetterna. För viktigare stafetter, f.a. i junior- och seniorklasserna, kollar han resultat och föreslår laguppställningar. I ungdomsklasser föreslås lagen i samspråk med ungdomsledarna.

Uttagningsprinciper

I f.a. junior- och seniorklasser, och för vissa andra viktigare stafetter, utgår vi i princip från resultat från relevanta tävlingar tiden innan aktuell tävling. Dessutom sker viss subjektiv bedömning utifrån vilken typ av tävling och sträcka det gäller, träningsbakgrund, tidigare prestationer, m.m. I ungdomsklasser försöker vi få med alla som vill vara med och fokuserar inte på att ta ut "bästa lag", förutom vid t.ex. distriktsmästerskap fr.o.m. klasserna HD14.

Uttagningsprocedur

Intresseanmälan: Brukar läggas upp i Eventor under Klubben/Klubbaktiviteter. Här anmäler du intresse för att springa aktuell stafett el. dyl. Laguppställning föreslås av Uttagningsansvarige och stäms av med löparna och Orienteringskommittén. Laguppställningarna mejlas till berörda och därefter läggs en nyhet upp på hemsidan där lagen presenteras.