Landslagstest för seniorer och juniorer


Arrangör(er)
  • Centrum OK Centrum OK
Distrikt
  • Stockholms OF Stockholms OF
Datum/tid
fredag 26 apr 2024
16:00 - 18:30
Status
Anmälan öppnad
Anmälningsstopp
söndag 21 apr 2024
Efteranmälningsstopp
tisdag 23 apr 2024
23:59
Arrangemangstyp
Nationell tävling
Distans
Sprint
Dag/natt
n/a
Gren
Orienteringslöpning
Resultat
Eventormeddelande

Centrum OK hälsar välkomna till Landslagstest för seniorer och juniorer i sprintorientering på Södermalm i Stockholm.

Angående avlysningen: Det är tillåtet att passera genom området på allmänna vägar, gång- och cykelbanor, torg och
parker så länge inte karta eller motsvarande utrustning används.
Avlysningen innebär vidare att deltagare inte får:
• träna eller rekognosera i området med karta eller motsvarande utrustning före tävlingen.
• tillgodogöra sig tävlingspåverkande kunskap om området från andra personer som brutit mot
karantänsreglerna eller avlysningen.
Även person som inte deltar i tävlingen är förbjuden att träna eller rekognosera i området om denne senare överför kunskap om området till någon deltagare i tävlingen.